Cây mật nhân

120.000

Mật nhân là loại cây thân gỗ, có cây bộ rễ đến hàng trục cân. Tuy là cây thân gỗ nhưng thân cây khá nhỏ mặc dù bộ rễ khá to lớn (Các bạn xem hình ảnh phía dưới để thấy rõ hơn) Ở nước ta, cây mọc ở khá nhiều nới như Hòa Bình, một số tỉnh vùng núi phía bắc…