Cây giống xạ đen

30.000

Chúng tôi cung cấp số lượng lớn các loại cây giống dược liệu như: cây xạ đen, cà gai leo, an xoa, trè hoa vàng, mật nhân…với chất lượng đảm bảo và cây giống khỏe mạnh

*Lưu ý: Vận chuyển từ 5 cây trở lên