Tác dụng cây sài đất hiếm có

120.000

Tên khác: cây sài đất còn có tên gọi khác là cây húng trám, cây ngổ núi, cúc giáp, cúc nháp, cây cúc dại, hoa múc.