Kê nội kim (màng mề gà khô) hỗ trợ điều trị viêm đại tràng

250.000

Giúp mạnh tỳ vị

Tăng cường chức năng tiêu hóa, hỗ trợ điều trị viêm đại tràng

Tiêu tích trệ, hỗ trợ điều trị chứng ăn uống không tiêu