Cây ba gạc giúp thanh nhiệt và giáng hỏa

140.000

Còn có tên gọi là phu mộc, san to (Sapa), lạc tooc (Cao Bằng)

Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour)

Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae