Cây vòi voi hỗ trợ chữa viêm da cơ địa

130.000

Còn gọi là: vòi voi, cấu vĩ trùng, đại vĩ đạo, promoi damrey-xantui damrey

Tên khoa học: Heliotropium indicum L

Thuộc họ vòi voi Borraginaceae