Cây Bòng Bong (Hải Kim Xa) hỗ trợ chữa phù thận viêm thận

130.000

Cây thòng bong là dạng cây dây leo mọc rất nhiều ở các tỉnh phía Bắc, cây thường mọc ở những nơi có đất ẩm, ít ánh sáng. Nhiều gia đình trồng làm cảnh.