Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây trạch tả (mã đề nước) hỗ trợ chữa thủy thũng Còn có tên là cây mã đề nước. Tên khoa học Alisma plantago-aquatica L. var. orientalis Samuelsson. Thuộc họ Trạch tả Alismataceae. Trạch tả (Rhizoma Alismatis) là thân củ chế biển, phơi hay sấy khô của cây trạch tả (trạch-đầm, tả=tát cạn, vì vị [...]