Cây tỳ giải hỗ trợ chữa mụn nhọt, đau gân cốt

160.000