Cỏ tranh giúp lợi tiểu thông tiểu tiện

150.000

Còn gọi là: bạch mao

Tên khoa học: Imperata cylindrica Beauv

Thuộc họ Lúa Poaceae