Cây mào gà trắng giúp cầm máu mát gan sáng mắt

140.000

Tên khoa học: Celosia argentea L. (C.linearis Sw.)

Thuộc họ giền Amaranthaceae

Ta dùng vị thanh tương tử (Semen Celosiae) là hạt chín phơi hay sấy khô của cây mào gà trắng