Cây dành dành hỗ trợ chữa vàng da vàng mắt sốt bí tiểu tiện

120.000

Tên gọi khác: sơn chi tử, chi tử

Tên khoa học: Gardenia jasminoides Ellis

Thuộc họ: cà phê Rubiaceae