Cây vọng cách hỗ trợ chữa lỵ tốt tiêu hóa

120.000

Cây vọng cách mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam và các nước Lào, Campuchia. Còn thấy mọc ở Mangat, Ấn Độ, Indonexia, Philipin và châu Úc