Cây bạch đồng nữ – mò trắng

160.000

Tên gọi khác: hay còn gọi là cây bần trắng, vậy trắng mấn trắng mò trắng

Tên khoa học: Clerodendron fragrans Vent.