Bồ kết hỗ trợ chữa bệnh da đầu ngừa rụng tóc bệnh hô hấp

220.000

Bồ kết là cây thân gỗ có chiều cao khoảng 5 – 10m. Cây có nhiều gai cứng, to và chia nhiều nhánh. Lá kép lông chim 2 lần, mỗi lá gồm có 3 – 4 cặp lá chét