Thiên niên kiện (sơn thục)

120.000

Hỗ trợ điều trị phong thấp tê đau, đặc biệt ở người cao tuổi

Hỗ trợ điều trị vôi hóa đốt sống, thoái hóa xương khớp, gai đốt sống