Hạ khô thảo hỗ trợ điều trị lao hạch cổ, khí hư

390.000

Ở nước ta trước kia đã tìm thấy cây thường mọc ở khu vực Sapa tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tam Đảo nhất là vào các tháng 4, 5, 6 cây mọc rất nhiều.