Hiển thị kết quả duy nhất

120.000

Còn gọi là trầu, thược tương Mô-lu, hrue êhang (Buôn Mệ Thuột) Tên khoa học: Piper betle L Thuộc họ hồ tiêu Piperaceae