Lá trầu không hỗ trợ chữa viêm loét mụn nhọt

120.000

Còn gọi là trầu, thược tương Mô-lu, hrue êhang (Buôn Mệ Thuột)

Tên khoa học: Piper betle L

Thuộc họ hồ tiêu Piperaceae