Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây vông vang trấn kinh, hỗ trợ chữa di tinh Còn gọi là bông vàng, ambrette, ketmie musquée. Tên khoa học Hibiscus abelmoschus L. (Abelmoschus moschatus Moench.). Thuộc họ Bông Malvaceae. Mô tả cây vông vang Vông vang là một cây thân cỏ cao khoảng 1m, phía gốc hơi thành gỗ và thân hơi có [...]