Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây bời lời nhớt hỗ trợ chữa đi ỉa, lỵ Còn gọi là mò nhớt, sàn thụ, sàn cảo thụ, bời lời. Tên khoa học Litsea glutinosa C. B. Rob. (Litsea sebifera Pers.). Thuộc họ Long não Lauraceae. Mô tả cây bời lời Cây cao có thể tới 10m. Nhiều dạng, vỏ thân nàu, không [...]