Những tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cây giống Lim Xanh

Những tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cây giống Lim Xanh

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cây giống Lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliver) được nhân giống bằng phương pháp gieo hạt.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

2.1  Cây giống (Seedlings)

Cây con được tạo ra từ hạt.

2.2 Cây trội (cây mẹ) (Plus tree)

Cây tốt nhất được tuyển chọn trong rừng tự nhiên, rừng trồng, cây trồng phân tán, rừng giống hoặc vườn giống được sử dụng để lấy vật liệu nhân giống.

2.3. Lâm phần tuyển chọn (Selected seed stand)

Khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có chất lượng trên mức trung bình, được chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, nhưng chưa được tác động bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh hoặc chưa qua đánh giá để công nhận là rừng giống chuyển hoá.

Những tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cây giống Lim xanh
Những tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cây giống Lim xanh

2.4. Lô cây giống (Seedling lot)

Các cây giống được sản xuất cùng một đợt theo cùng một phương pháp.

2.5. Lô hạt giống (Seedlot)

Hạt giống thu từ một nguồn giống nhất định (lâm phần tuyển chọn, rừng giống, vườn giống, cây trội hoặc xuất xứ được công nhận) trong một vụ thu hoạch.

2.6. Nguồn giống (Seed source)

Nơi cung cấp vật liệu nhân giống bao gồm: lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng, vườn giống, cây mẹ (cây trội) và vườn cây đầu dòng.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật các chỉ tiêu chất lượng của cây giống được quy định trong bảng 1.

Bảng 1 – Yêu cầu kỹ thuật cây giống Lim xanh

Tên chỉ tiêu Yêu cầu
Nguồn giống Hạt giống thu từ nguồn giống được công nhận hoặc từ cây mẹ được chọn lọc từ các lâm phần có địa chỉ rõ ràng.
Tuổi cây con (cm) Tối thiểu 16 tháng đến 18 tháng tuổi kể từ khi hạt đã qua xử lý được cấy vào bầu
Đường kính cổ rễ (cm) Tối thiểu là 0,7 cm
Chiều cao (cm) Tối thiểu là 40 cm
Hình thái chung Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe mạnh không bị vóng lướt

Bảng 1 – Kết thúc

Bầu cây – Kích thước bầu: Đường kính tối thiểu là 10 cm, chiều cao tối thiểu là 16 cm.

– Hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt bầu, không bị vỡ

Tình trạng sâu bệnh hại Cây con không có biểu hiện bị sâu bệnh hại

Chú thích: Phụ lục A đưa ra các Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Lim xanh bằng hạt

4 Phương pháp kiểm tra

4.1 Thời điểm kiểm tra

Khi xuất vườn.

4.2 Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của cây giống

Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của cây giống được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 – Phương pháp kiểm tra và lấy mẫu kiểm tra cây giống Lim xanh

Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm tra Lấy mẫu kiểm tra
Nguồn giống Đánh giá dựa vào hồ sơ nguồn gốc vật liệu nhân giống Toàn bộ lô cây giống
Tuổi cây Kiểm tra nhật ký/hồ sơ của cơ sở sản xuất cây giống liên quan đến thời gian gieo ươm của từng lô cây giống Toàn bộ lô cây giống
Đường kính cổ rễ Sử dụng thước kẹp có độ chính xác đến mm; đo tại ví trí sát mặt bầu Lấy mẫu ngẫu nhiên 0,1 % số cây nhưng không ít hơn 30 cây và không quá 50 cây
Chiều cao Sử dụng thước kẻ vạch đến cm, đo từ mặt bầu tới đỉnh sinh trưởng của cây Lấy mẫu ngẫu nhiên 0,1 % số cây nhưng không ít hơn 30 cây và không quá 50 cây
Hình thái chung Quan sát bằng mắt thường Toàn bộ lô cây giống
Bầu cây Kích thước bầu: Sử dụng thước kẻ vạch đến cm đo đường kính và chiều cao bầu cây Lấy mẫu ngẫu nhiên 0,1 % số cây nhưng không ít hơn 30 cây và không quá 50 cây
Hình thái bầu: Quan sát bằng mắt thường Toàn bộ lô cây giống
Tình trạng sâu bệnh hại Quan sát bằng mắt thường Toàn bộ lô cây giống

4.3. Kết luận kiểm tra

Lô giống đạt yêu cầu kỹ thuật, khi 100 % mẫu kiểm tra phù hợp với quy định tại Bảng 1.

5. Hồ sơ kèm theo cây giống

Hồ sơ kèm theo cây giống gồm các thông tin sau:

– Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;

– Tên giống, tuổi cây giống các chỉ tiêu kích thước và chất lượng chính;

– Mã hiệu nguồn giống;

– Mã hiệu lô hạt giống;

– Số lượng cây;

– Ngày xuất vườn và thời gian sử dụng;

6. Yêu cầu vận chuyển

Cây giống trong khi vận chuyển phải đảm bảo thoáng, mát, không bị dập, gãy, không bị vỡ bầu;

Xem thêm: Giá bán cây giống Lim Xanh

Hotline/Zalo0798 414 414 hoặc 0764 456 123 

Địa chỉ: Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *