Táo đỏ: Tác dụng, cách dùng, giá bán

200.000

Một số tên gọi khác:  Đại táo, hồng táo, táo tàu, táo tàu đỏ, can táo, mỹ táo…

Tên khoa học: Zizyphus jujuba Mill, thuộc họ: Táo – Rhamnaceae