Lá lốt hỗ trợ chữa xương khớp hiệu quả

100.000

Lá có vị hơi cay, tính ấm, vị hơi nồng, dùng để chống lạnh, giảm đau, chống phong hàn, tay chân lạnh…