Cây ý dĩ (ý dĩ nhân) hỗ trợ chữa tả lỵ lợi tiểu tiện

140.000