Cây bưởi bung cải thiện tiêu hóa kém hồi phục sức khỏe của phụ nữ sau sinh

250.000

Bưởi bung mọc và phân bố ở hầu hết các tỉnh, đặc biệt nhiều ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, chúng ta thường thấy cây bưởi bung mọc ở các bờ dào, bụi dậm ven bờ ao, bờ hồ.