Cây bán hạ hỗ trợ điều trị ho, hen suyễn, viêm vú cấp tính

230.000

Bán hạ Việt Nam gồm những cây Typhonium divaricatum Decne (Arum divaricatum L, Arum trilobatum Lour), Typhonium trilobatum

Cây bán hạ Trung Quốc Pinellia ternata Breiter hay Pinellia tuberifera Tenore

Cây chưởng diệp bán hạ Pinellia pendatisecta