Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Ngũ vị tử nhiều công dụng quý tìm hiểu ngay Vị thuốc có đủ năm vị: Ngọt, chua, cay, đắng và mặn do đó đặt tên. Trên thị trường, người ta phân biệt ra hai loại ngũ vị tử: 1.. Bắc ngũ vị tử còn gọi là ngũ vị tử, liều ngũ vị, sơn hoa [...]