Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Huyền sâm (hắc sâm) mạnh tim giảm sốt chống viêm Còn gọi là hắc sâm, nguyên sâm. Tên khoa học Scrophularia buergeriana Miq. Thuộc họ Hoa mõm chó Scrophulariaceae. Huyền sâm (Radix crophulariae) là rễ phơi hay sấy khô của cây bắc huyền sâm Scrophularia bucTgeriana Miq. Có tài liệu nói là Sophularia oldhami Oliv [...]