Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Trúc nhự (đạm trúc nhự) thanh nhiệt, lương huyết, trừ phiền Còn gọi là trúc nhị thanh, đạm trúc nhự. Tên khoa học Caulis Babusae in Taennis. Trúc như là vị thuốc chế bằng cách cạo vỏ xanh của cây tre (Bambusa sp.), cây sầu (Phyllostachys sp.) và nhiều loại tre bương khác thuộc họ [...]