Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây chi mẫu tác dụng tu thận, bổ thuy, tá hoả Tên khoa học Ane marrhena a spheloides Bunge. Thuộc họ Hành Alliaceae. Tri mẫu (Rhizoma Anemarrhenae) là thân rễ phơi hay sấy khô của cây tri mẫu Anemarrhena aspheloides thuộc họ Hành Alliaceae. Tri mẫu vốn tên là chi mau do chi mâu là [...]