Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Tác dụng đặc điểm cây rùm nao Còn gọi là thô khang sài, kamala, camala, mọt. Tên khoa học Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg. Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. A.. Mô tả cây rùm nao Cây rùm nao là một cây cao từ 5 đến 15m. Cành gầy, lúc đầu có lông măng, màu gỉ [...]