Hiển thị kết quả duy nhất

Shop dược liệu

Cây ngải cứu

120.000

Toàn bộ cây gồm lá, ngọn non được sử dụng để làm thuốc. Ta có thể dùng lá tươi hoặc lá khô.