Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây cốc tinh thảo tác dụng khứ phong thanh nhiệt sáng mắt Còn gọi là cỏ đuôi công, cây cốc tinh, cỏ dùi trống. Tên khoa học Eriocaulon sexangulare L. Thuộc họ Cốc tinh thảo Eriocaulaceae. CỐc tỉnh thảo (Scapus Eriocauli) là cán mang hoa phơi hay sấy khô của cây cốc tinh thảo hay [...]