Hiển thị kết quả duy nhất

Shop dược liệu

Cây giống gỗ Hông

Liên hệ

Cây 5 tuổi có đường kính bình quân 19,8 cm, cao 7,5-8,5m, thể tích cây đứng 0,201 m3/cây.Cây 8 tuổi D1,3=30,5 cm, H=11,35m, 11 tuổi D1,3=39,38 cm, H=13,46 m.Đường kính có thể đạt 90-101cm trong vòng 30 năm và 203 cm trong vòng 80 năm.