Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Hoàng kỳ ích khí tống sang độc lợi tiểu làm hết đau hút mủ Hoàng kỳ (Radix Astragali) là rễ phơi hay sấy khô của cây hoàng kỳ – [Astragalus menbranaceus (Fisch) Bunge]-hay cây hoàng kỳ Mông Cổ (Astragalus mongholicas Bunge) hoặc của những cây cùng chi đều thuộc họ Đậu Fabaceae.Vị thuốc màu vàng, [...]