Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Vọng giang nam tác dụng lưu ý khi sử dụng Còn gọi là cốt khí muổng, dương giác đậu, giang nam đậu, thạch quyết minh, sơn lục đậu, dã biển đậu, muồng hòe (miền Nam), muống là khế. Tên khoa học Cassia occidentalis L. Thuộc họ Vang Caesalpniaceae. Mô tả cây vọng giang nam Vọng [...]