Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây độc hoạt hỗ trợ chữa các khớp xương đau nhức Mô tả cây độc hoạt Vị độc hoạt hiện nay chủ yếu nhập của Trung Quốc, ở nước ta cho đến nay chưa phát hiện được. Cho nên chúng tôi căn cứ vào một số cây đã được mô tả chắc chắn để ghi [...]