Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Công dụng cách dùng cây ngũ bội tử Còn gọi là bầu bí, mắc biết, bơ pột (Thái). Tên khoa học Galla sinensis. Ngũ bội tử (galla sinensis) là những túi đặc biệt do nhộng của con sâu ngũ bội tử Schlechtendalia sinensis Bell gây ra trên những cuống lá và cành của cây muối [...]