Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Yến (yến sào) hỗ trợ chữa hư yếu ho lao sốt từng cơn Còn gọi là hải yến, huyện điểu, du hà ưu điểu, yến hoa, yến thái, quan yến, kim ty yến. Tên khoa học Collocalia sp. Thuộc họ Vũ Yến Apodidae. Người ta dùng tổ con chim yến (Nidus Collocaliae). Chim yến thuộc [...]