Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Tai chua nấu canh hỗ trợ chữa sốt, khát nước Tên khoa học Garcinia pedunculata Roxb. (G. cowa Roxb.). Thuộc họ Bứa Clusiaceae (Guttiferae). Về tên khoa học của tai chua, một số người đã căn cứ vào tài liệu đầu tiên của Ch. Crevost và A. Petelot đã xác định là một loài thuộc [...]