Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Long đởm thảo tả can đảm thực hoả, thanh bạ tiêu thấp nhiệt Tên khoa học Gentiana scabra Burlge. Thuộc họ Long đởm Gentianaceae. Long đởm thảo (Gentiana hay Radix Gentianae) là thân rễ và rễ phơi hay sấy khô của cây long đởm Gentiana scubra Bulge hay những loài khác cùng họ. Long là [...]