Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây đại bi hỗ trợ chữa ho, trừ đờm Còn gọi là băng phiến, mai hoa bằng phiến, mai phiển, long não hương, mai hoa não, ngải nạp hương, ngải phiến, từ bi. Tên khoa học Blumea balsamifera (L.) DC. (Conyza balsamifera L. Baccharis salvia Lour.) Thuộc họ Cúc Asteraceae (Compositae), Băng phiến (Bocneola hay [...]