Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Bạch cương tàm khứ phong hóa đờm Còn gọi là cương tàm, cương trùng, thiên trùng. Tên khoa học Bonbya cum Botr yte, Bonbyx botryticatus. Bạch cương tàm là con tằm Bombyx mori L. thuộc họ Tằm Bombycidae bị một bệnh do khuẩn Botrytis bassiana Bals hoac Beauveria bassiana (Bals) Vuill làm chết cứng, sắc [...]