Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây mã thầy nhiều tác dụng quý Còn gọi là củ năn, bột tế. Tên khoa học Heleocharis plantaginea R. Br. Thuộc họ Cói Cyperaceae. A.. Mô tả cây mã thầy Cây có củ to, mọc dưới nước. Thân không có lá, tròn dài, gần như chia đốt, ngoài mặt có khía dọc, phía trong [...]