Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Tục tuỳ tử hành thuỷ, phá huyết, công tích, trục ẩm Còn gọi là Thiên kim từ. Tên khoa học Euphorbia lathyris L. Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. Mô tả cây Tục tuỳ tử Cỏ sống hai năm, cao 1m thân răng, lá ở thân không cuống, không có lá kèm, bình giáo nhọn, mọc [...]