Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!
390.000

Còn có tên là cỏ cháy, bài ngài. Tên khoa học Desmodium gangeticum DC. Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae). Mô tả cây Cây thóc lép (cỏ cháy, bài ngài) Cây loại cỏ cao tới 1,30m. Cành mọc vươn dài. Lá chỉ gồm một lá chét, mặt trên nhấn, mặt dưới có lông. Cụm hoa [...]