Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây mù mắt là cây gì có tác dụng gì? Tên khoa học Isotoma Longiflora Presl., Lobelia longiflora Willd., Laurentia longiflora (L.) Peterm. Thuộc họ Lobeli Lobeliaceae. Mô tả cây mù mắt Cây thảo, cao độ 0,50m, phân nhiều cành, thân có lòng. Toàn cây có nhựa mũ độc, dây vào mắt có thể làm [...]