Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây bát giác liên (một lá) hỗ trợ chữa rắn cắn sưng tấy Còn gọi là độc diệp nhất chi hoa (một lá, một hoa) độc cước liên, pha mỏ (Thổ). Tên khoa học Podophyllum tonkinense Gagnep. Thuộc họ Hoàng liên gai Berberidaceae. Mô tả cây bát giác liên Cỏ nhỏ sống lâu năm do [...]