Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Khoa học chứng minh và thực tế đã chỉ ra rất rõ ràng giữa 2 loại giống cây trồng phát triển lâm nghiệp này. Chúng tôi nhận định hai loài giống cây trồng này hoàn  toàn khác nhau không hề giống nhay bất kỳ một đặc điểm nào, ngoại trừ tên gọi cung là xoan. Gỗ xoan đào thường trắc chắn và nặng hơn rất nhiều lần so với những giống cây trồng lâm nghiệp như xoan lát.